Två år av rituxan för lymfom - nu vad?

Hälsa Och Sjukvård Video: Rheumatoid arthritis - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology (Juni 2019).

Anonim

Jag har haft follikulärt icke-Hodgkins lymfom sedan 2001. Jag hade behandling med Rituxan under fyra veckor i följd, varannan månad för tre underhållsbehandlingar. Det sista var i augusti 2005. Jag förstår Rituxan för att vara effektiv i genomsnitt två år, vilket jag nu har överskridit. Vad är matematisk kurva för återkommande? Är det en till tre år, 0 till 4 år, eller någon udda form? Tuff fråga, jag vet. Tack.

Vid den här tiden har majoriteten av studierna som använt underhålls Rituxan (rituximab) använt läkemedlet i högst två år. I en studie där tidigare obehandlade patienter fick Rituxan ensam följt av underhållsbehandling (även om de ges på ett annat schema än vad du fick), var patienterna i genomsnitt nästan tre år långa.

Med det sagt är follikulärt lymfom en heterogen sjukdom, och vissa patienter kommer att få mycket långsam växande sjukdom, där andra patienter fortskrider snabbare. Dessutom har sjukdomsvolymen, scenen och andra faktorer vid tidpunkten för initial en signifikant inverkan på längden av remission. Till exempel kommer en patient med en liten mängd långsam växande sjukdom sannolikt att stanna i eftergift längre än en patient med omfattande, skrymmande sjukdom.

Två år av rituxan för lymfom - nu vad?
Kategori Av Medicinska Frågor: Sjukdomar